Akhmat Grozny 2017/18

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Zaur Sadaev
02
2. Bekim Balaj
01
3. Rodolfo
01
4. Ablay Mbengue
01
5. Evgeniy Gorodov
01
6. Rizvan Utsiev
00
7. Andrey Semenov
00
8. Philipe Sampaio
00
9. Bernard Berisha
00
10. Wilker Angel
00
11. Roland Gigolaev
00
12. Khalid Kadyrov
00
13. Zaurbek Pliev
00
14. Milad Mohammadi
-01
15. Oleg Ivanov
-01
16. Magomed Mitrishev
-02
17. Odise Roshi
-02
18. Apti Akhjadov
-03
19. Vitaliy Gudiev
-03
20. Ayub Batsuev
-03
21. Anton Shvets
-04
22. Mael
-04
23. Leo Jaba
-04
24. Ravanelli
-05
  
1. Andrey Semenov
2517
2. Rizvan Utsiev
2361
3. Wilker Angel
2336
4. Anton Shvets
2205
5. Mael
2081
6. Magomed Mitrishev
2015
7. Milad Mohammadi
2011
8. Evgeniy Gorodov
1890
9. Rodolfo
1675
10. Leo Jaba
1521
11. Oleg Ivanov
1445
12. Philipe Sampaio
1311
13. Odise Roshi
1265
14. Bernard Berisha
1228
15. Vitaliy Gudiev
0900
16. Ablay Mbengue
0852
17. Zaurbek Pliev
0826
18. Zaur Sadaev
0738
19. Bekim Balaj
0604
20. Ravanelli
0361
21. Ayub Batsuev
0153
22. Apti Akhjadov
0136
23. Roland Gigolaev
0090
24. Khalid Kadyrov
0044
  
1. Magomed Mitrishev
30
2. Andrey Semenov
29
3. Rizvan Utsiev
27
4. Wilker Angel
27
5. Anton Shvets
26
6. Leo Jaba
25
7. Mael
25
8. Milad Mohammadi
24
9. Rodolfo
23
10. Bernard Berisha
23
11. Odise Roshi
21
12. Evgeniy Gorodov
21
13. Oleg Ivanov
19
14. Ablay Mbengue
18
15. Zaur Sadaev
17
16. Philipe Sampaio
15
17. Bekim Balaj
13
18. Ravanelli
13
19. Zaurbek Pliev
12
20. Vitaliy Gudiev
10
21. Ayub Batsuev
06
22. Apti Akhjadov
03
23. Khalid Kadyrov
02
24. Roland Gigolaev
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Magomed Mitrishev
05
2. Zaur Sadaev
03
3. Rodolfo
03
4. Leo Jaba
03
5. Anton Shvets
03
6. Wilker Angel
03
7. Ablay Mbengue
02
8. Mael
02
9. Odise Roshi
01
10. Philipe Sampaio
01
11. Bernard Berisha
01
  
1. Wilker Angel
08
2. Anton Shvets
07
3. Rizvan Utsiev
06
4. Andrey Semenov
06
5. Rodolfo
05
6. Oleg Ivanov
04
7. Odise Roshi
04
8. Bernard Berisha
04
9. Leo Jaba
03
10. Ablay Mbengue
03
11. Philipe Sampaio
03
12. Mael
03
13. Evgeniy Gorodov
02
14. Zaurbek Pliev
02
15. Zaur Sadaev
01
16. Ravanelli
01
17. Milad Mohammadi
01
18. Vitaliy Gudiev
01
19. Apti Akhjadov
01
20. Khalid Kadyrov
01
  
1. Rizvan Utsiev
01
2. Rodolfo
01
3. Anton Shvets
01
4. Wilker Angel
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Rodolfo
1982
2. Evgeniy Gorodov
1985
3. Oleg Ivanov
1986
4. Rizvan Utsiev
1988
5. Zaur Sadaev
1989
6. Andrey Semenov
1989
7. Roland Gigolaev
1990
8. Zaurbek Pliev
1991
9. Bernard Berisha
1991
10. Odise Roshi
1991
11. Bekim Balaj
1991
12. Magomed Mitrishev
1992
13. Ablay Mbengue
1992
14. Apti Akhjadov
1993
15. Wilker Angel
1993
16. Anton Shvets
1993
17. Milad Mohammadi
1993
18. Khalid Kadyrov
1994
19. Mael
1994
20. Philipe Sampaio
1994
21. Vitaliy Gudiev
1995
22. Ravanelli
1997
23. Ayub Batsuev
1997
24. Leo Jaba
1998
  
1. Bekim Balaj
-17
2. Zaur Sadaev
-17
3. Ablay Mbengue
-12
4. Roland Gigolaev
-12
5. Khalid Kadyrov
-12
6. Rodolfo
-06
7. Bernard Berisha
-05
8. Philipe Sampaio
-04
9. Apti Akhjadov
-04
10. Zaurbek Pliev
-04
11. Evgeniy Gorodov
-03
12. Ayub Batsuev
-01
13. Vitaliy Gudiev
04
14. Ravanelli
04
15. Odise Roshi
04
16. Oleg Ivanov
04
17. Rizvan Utsiev
04
18. Andrey Semenov
06
19. Wilker Angel
07
20. Milad Mohammadi
07
21. Magomed Mitrishev
10
22. Leo Jaba
13
23. Anton Shvets
17
24. Mael
17
  
1. Leo Jaba
14
2. Mael
14
3. Anton Shvets
12
4. Wilker Angel
12
5. Milad Mohammadi
10
6. Philipe Sampaio
08
7. Vitaliy Gudiev
06
8. Magomed Mitrishev
06
9. Andrey Semenov
05
10. Rizvan Utsiev
02
11. Ayub Batsuev
02
12. Ravanelli
02
13. Ablay Mbengue
-03
14. Odise Roshi
-03
15. Bernard Berisha
-05
16. Khalid Kadyrov
-06
17. Evgeniy Gorodov
-06
18. Apti Akhjadov
-08
19. Rodolfo
-08
20. Oleg Ivanov
-08
21. Bekim Balaj
-08
22. Zaurbek Pliev
-09
23. Zaur Sadaev
-13
24. Roland Gigolaev
-16
 


Terek Grozny - Club Information


Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TV France


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating AS Roma Players Rating


Vilnius
Lithuania
Zagreb
Croatia
Volgograd
Russia
Turku
Finland
Stara Valaska
Slovakia
Moskva
Russia
Badaling, Great Wall
China
Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Orientshow
UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy